Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

79 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 377/2008 z dnia 2008-05-08

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 38 600,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 38 600,00 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 38 600,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 38 600,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 34 400,00 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 34 400,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 200,00 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 4 200,00 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z pismem z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Nr EK.ELB.3011/5/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zgodnie z którym:

 1. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 3240-Stypendia dla uczniów o kwotę 4 200,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 1 200,00 zł, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 2 700,00 zł, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w kategorii za wybitne wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2007/2008.
 2. Zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 3240-Stypendia dla uczniów o kwotę 34 400,00 zł: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 6 400,00 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 22 400,00 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 5 600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-05-08 15:30:14
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 15:30:14

Strona odwiedzona 827 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.