Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

80 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 380/2008 z dnia 2008-05-15

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 507,64 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 246,05 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 246,05 zł
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 807,18 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 807,18 zł

   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 454,41 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 454,41 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 507,64 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 246,05 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 246,05 zł
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 807,18 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 807,18 zł

   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 454,41 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 454,41 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe; zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe; zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-05-16 12:02:35
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 12:02:35

Strona odwiedzona 817 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.