Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 384/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 18 981,87 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 681,34 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 64,36 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 439,05 zł
   • rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 177,93 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 17 300,53 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 470,31 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 11 830,22 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 18 981,87 zł
  tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 681,34 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 64,36 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 439,05 zł
   • rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 177,93 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 17 300,53 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 470,31 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 11 830,22 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskami:

 1. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 64,36 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne; zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne, § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 439,05 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne, § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 177,93 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5470,31 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany spowodowane są licznymi, długoterminowymi zasiłkami chorobowymi i nieplanowanymi przeniesieniami pracowników pomiędzy działami.
 2. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 830,22 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 253,22 zł i w § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 577,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-02 11:19:33
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 11:19:33

Strona odwiedzona 745 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.