Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 386/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie zmiany uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr 364/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r. i uchwałą Nr 381/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie prognozowanych dochodów budżetu powiatu oraz wielkości wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z uchwałą Nr XIX/210/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.

 1. Zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w miesiącu maju o kwotę 828 142,00 zł, w tym dotacje na zadania własne o kwotę 794 210,00 zł; dotacje na zadania zlecone o kwotę
 2. 6 982,00 zł; zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26 950,00 zł.
 3. Zwiększa się transze dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie w miesiącu maju o kwotę 417 887,00 zł (realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki) i w miesiącu czerwcu o kwotę 59 400,00 zł( 34 400,00 zł-stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, wypłacone wcześniej z rezerwy; 25 000,00 zł-umowy z Gminami Gryfino i Moryń na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie i w Goszkowie).
 4. Zwiększa się transzę dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w miesiącu czerwcu o kwotę 1 950,00 zł(Umowa z Gminą Gryfino na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów).
 5. Zwiększa się transze dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w miesiącu maju o kwotę 341 923,00 zł(realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki) i w miesiącu czerwcu o kwotę 6 982,00 zł(pomoc dla repatriantki p. Natalii Sidleckiej).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-02 11:28:25
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 11:28:25

Strona odwiedzona 849 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.