Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

83 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 401/2008 z dnia 2008-06-12

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osinów Dolny

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Uzgadnia się przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osinów Dolny, z następującymi uwagami:

W ustaleniach ogólnych projektu uchwały:

 • brak jest stwierdzenia, czy na obszarze objętym planem występują lub nie szczególne formy ochrony przyrody w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia
 • 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. nr 92, poz. 880, z późn. zm./;
 • proponuje się wpisać: "Jeżeli w trakcie realizacji ustaleń planu dany obszar lub obiekt zostanie objęty ochroną z mocy obowiązujących przepisów o ochronie przyrody, to wszelkie prace na ww. obszarze lub przy ww. obiekcie oraz w strefie niezbędnej do ich ochrony, wolno prowadzić tylko w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody";
 • proponuje się umieścić zapis: "Ustala się, że uciążliwość obiektów istniejących musi zamykać się w granicach działki" oraz "Ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych mających na celu zachowanie dopuszczalnego przepisami prawa i normami poziomu hałasu w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów";
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2008-06-13 12:53:32
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-13 12:53:32

Strona odwiedzona 853 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.