Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

84 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 407/2008 z dnia 2008-06-18

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 83 824,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 4 300,00 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 3 500,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 800,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 74 024,00 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 74 024,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza -5 500,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów -5 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 83 824,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 4 300,00 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 3 500,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 800,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 74 024,00 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 74 024,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza -5 500,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów -5 500,00 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskami:

 1. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80123-Licea profilowane, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 000,00 zł i § 4750-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 500,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie osoby uprawnionej do przeprowadzenia archiwizacji.
 2. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie osoby mającej uprawnienia do kontroli elementów budynku, budowli i instalacji.
 3. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 74 024,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne-44 000,00 zł, § 4120-Składki na Fundusz Pracy-16 000,00 zł, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia-7 590,00 zł, § 4270-Zakup usług remontowych-2 000,00 zł, § 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-4 234,00 zł, § 4480-Podatek od nieruchomości-200,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niedoborem środków finansowych na wynagrodzenia a wypracowaniem środków (porozumienia i projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach wydatków rzeczowych i pozostałych płacowych.
 4. Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 3240-Stypendia dla uczniów, o kwotę 5 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie następującym jednostkom:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie-2 400,00 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie-1 300,00 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie-600,00 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach-1 200,00 zł,
  z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kategoriach: za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2007/2008.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-19 10:06:00
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-19 10:06:00

Strona odwiedzona 813 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.