Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

86 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 409/2008 z dnia 2008-06-26

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 11 357,18 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 11 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 11 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 357,18 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 357,18 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 11 357,18 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 11 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 11 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 357,18 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 357,18 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskami:

 1. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 357,18 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 357,18 zł. Zmiany dokonuje się w związku z nadwyżką środków w planie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, przy jednoczesnym braku środków w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe.
 2. Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 600,00 zł, § 4120-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 100,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, § 4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 3 000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową z Panią Ryszardą Bekier, która na terenie Powiatu Gryfińskiego na mocy umowy jest Pełnomocnikiem ds. kobiet, dyskryminacji i organizacji pozarządowych i uprawniona jest z tego tytułu do wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 1 300,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-27 14:18:41
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-27 14:18:41

Strona odwiedzona 836 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.