Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 413/2008 z dnia 2008-07-01

w sprawie upoważnienia Pani Adriany Salamończyk pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Panią Adrianę Salamończyk, pełniącą obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie kierowanej jednostki organizacyjnej Powiatu.

§ 2.

Oświadczenia, o których mowa w § 1, mogą być składane przez Panią Adrianę Salamończyk jednoosobowo.

§ 3.

Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się na czas określony od 1 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 245/2007 Zarządu Powiatu z dnia 13 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani Edyty Daszkiewicz do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z powierzeniem Pani Adrianie Salamończyk pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie od 1 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r., upoważnienie udzielone poprzedniemu Dyrektorowi utraciło moc.

Udzielenie nowego upoważnienia ma na celu umożliwienie - Pani Adrianie Salamończyk pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie - składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu.

data opublikowania: 2008-07-01 15:09:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 15:09:53

Strona odwiedzona 829 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.