Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 414/2008 z dnia 2008-07-01

w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pani Adriany Salamończyk pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z § 8 i 9 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 roku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/177/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2008 r. Nr 31, poz. 587), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dodatek funkcyjny dla Pani Adriany Salamończyk pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie na okres od 1 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w wysokości ...* złotych miesięcznie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół przyznaje Zarząd Powiatu w granicach określonych w § 9 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 roku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/177/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2008 r.

Pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie zostało powierzone Pani Adrianie Salamończyk na okres dwóch miesięcy tj. od 1 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r., w związku z tym dodatek funkcyjny został przyznany na okres wykonywania funkcji.

*) Wyłączenie jawności informacji o danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Osoba dokonująca wyłączenia informacji: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2008-07-01 15:12:22
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 15:12:22

Strona odwiedzona 946 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.