Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 415/2008 z dnia 2008-07-01

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2.

Skład Komisji Egzaminacyjnych zawiera załącznik Nr 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Pani Gabriela Lasowska - nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz Pani Aneta Żurawska - nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie złożyły dnia 23 czerwca 2008 r. wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) organ prowadzący ma obowiązek przeprowadzić w/w postępowanie. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-07-01 15:12:22
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 15:12:22

Strona odwiedzona 941 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.