Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 418/2008 z dnia 2008-07-01

w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r , Nr 142, poz. 1592, zm: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 zm: z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519, Nr 221, poz. 1649) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powierza się Pani Maryli Bieniek z dniem 01 lipca 2008 r. stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie.

§ 2.

Warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie o pracę na czas określony od dnia 01 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/206/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie ul Podmurze 4, zachodzi potrzeba powołania dyrektora w/w jednostki. Najlepszą kandydatką na to stanowisko jest dotychczasowa dyrektor Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju i pełniąca obowiązki dyrektora Domu Dziecka w Chojnie - Pani Maryla Bieniek. Pani Maryla Bieniek w swej dotychczasowej pracy wykazała się dużym zaangażowaniem, potrafi dobrze zorganizować pracę podległych pracowników. Wykazuje się odpowiedzialnością i sumiennością w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Doskonale współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Pozyskała bardzo wielu sponsorów, dzięki którym między innymi doprowadziła do standaryzacji Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. W roku ubiegłym w wyniku oceny kwalifikacyjnej dokonanej przez Starostę Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r.(Dz. U z 2007 r. nr 55; poz.361) uzyskała ocenę swej pracy na poziomie bardzo dobrym. Pani Bieniek spełnia wszystkie wymogi kwalifikacyjne do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej zawarte w § 37.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest zatrudnienie Pani Maryli Bieniek na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie ul. Podmurze 4, na czas określony od 01.07.2008 do 31.12.2008 r.

data opublikowania: 2008-07-01 15:14:30
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 15:14:30

Strona odwiedzona 863 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.