Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 428/2008 z dnia 2008-07-16

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie

Na podstawie art. 36a ust. 9, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie Pani Natalii Sikorze od dnia 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. tj. na 1 rok szkolny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Okres powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Pani Natalii Sikorze upływa z dniem 31 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy (nie krócej niż 1 rok).

Kandydatura Pani Natalii Sikory uzyskała pozytywną opinię Rady Pedagogicznej SOSW w Chojnie, a Zachodniopomorski Kurator Oświaty pismem z dnia 1 lipca 2008 r. (znak: KO-III-110/90/KS/2008) wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora SOSW w Chojnie na okres 1 roku szkolnego tj. od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.

data opublikowania: 2008-07-17 11:57:14
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-17 11:57:14

Strona odwiedzona 880 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.