Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

91 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 431/2008 z dnia 2008-07-22

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 6 500,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 500,00 zł
  • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6 500,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 403 380,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 135 000,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 135 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 230 000,00 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 100 000,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 100 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna -30 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej -30 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 880,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 880,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 500,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 396 880,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 165 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 165 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 200 000,00 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 200 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna -30 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej -30 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 880,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 880,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 254/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup radiotelefonów nasobnych.
 2. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000,00 zł i § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pielęgniarek opiekującymi się przez całą dobę pensjonariuszami karmionymi "sondą".
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 135 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Komunikacji i Transportu.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Podążaj za ptakami 2".
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 880,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 880,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do obsługi grupy młodzieży z Schwedt.
 6. Zwiększeniem planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 000,00 zł i w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne, § 4270-Zakup usług remontowych o kwotę 200 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-07-23 10:44:39
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-23 10:44:39

Strona odwiedzona 704 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.