Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

92 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 436/2008 z dnia 2008-07-30

w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, zmienionej:
uchwałą Nr 364/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r.,
uchwałą Nr 381/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2008 r.,
uchwałą Nr 386/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r.,
uchwałą Nr 410/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.06.2008 r.,

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Marek Hipsz
 5. Członek Zarządu - Jan Podleśny


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 424/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.07.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 1 506 528,59 zł (zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: zwiększenie dochodów w miesiącu czerwcu o 34 672,40 zł, w sierpniu o 52 500,00 zł, we wrześniu o 65 000,00 zł; zwiększenie części subwencji oświatowej i równoważącej o kwotę 587 673,00 zł- zmiany uwzględniono proporcjonalnie od lipca do grudnia; dotacje z funduszy celowych: zwiększenie dochodów o 22 000,00 zł w miesiącu lipcu; dotacje na zadania własne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy: wzrost dochodów w miesiącu lipcu o kwotę 323 543,19 zł, w miesiącu listopadzie o kwotę 421 140,00 zł),
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 104 600,00 zł w miesiącu lipcu,
  • zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 600,00 zł w miesiącu czerwcu,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o kwotę 6 800,00 zł w miesiącu czerwcu,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 323 393,72 zł: zmiany uwzględniono proporcjonalnie od miesiąca sierpnia do grudnia,
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 471 548,32 zł: zmniejszono transze we wrześniu o kwotę 65 000,00 zł, w październiku o kwotę 152 532,00 zł, w listopadzie o kwotę 160 000,00 zł, w grudniu o kwotę 170 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w sierpniu o kwotę 75 983,68 zł,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 14 000,00 zł- transzę zwiększono w miesiącu lipcu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 2 000,00 zł- transzę zwiększono w miesiącu lipcu,
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 3 000,00 zł- transzę zwiększono w miesiącu lipcu,
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 3 000,00 zł- transzę zwiększono w miesiącu lipcu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o kwotę 744 683,19 zł: transze zwiększono w miesiącu lipcu o kwotę 323 543,19 zł i w miesiącu listopadzie o kwotę 421 140,00 zł.
 2. Uchwałą Nr 431/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.07.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w miesiącu lipcu o kwotę 6 500,00 zł- dotacja na zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 30 000,00 zł- transza zmniejszona w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 30 000,00 zł- transza zwiększona w miesiącu lipcu,
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 6 500,00 zł- transza zwiększona w miesiącu lipcu.
 3. Uchwałą Nr 432/2008 Zarządu Powiatu z dnia 22.07.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w miesiącu czerwcu o kwotę 3 850,00 zł- dotacja na zadania własne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Dziecka w Chojnie o kwotę 588 079,79 zł- zmniejszone transze od lipca do grudnia o kwotę 516 102,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki dnia 01.07.2008 r. w kwocie 71 977,79 zł,
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju o kwotę 504 535,31 zł- zmniejszone transze od lipca do grudnia o kwotę 497 651,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki dnia 01.07.2008 r. w kwocie 6 884,31 zł,
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 1 092 615,10 zł- zwiększone transze proporcjonalnie od lipca do grudnia,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 3 850,00 zł- transza zwiększona w miesiącu lipcu.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę dla jednostki w miesiącu lipcu o kwotę 25 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w sierpniu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-08-01 11:49:26
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-01 11:49:26

Strona odwiedzona 814 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.