Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

93 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 439/2008 z dnia 2008-08-08

o zmianie uchwały w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218), art. 407 w związku z art. 406 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Uchwały Nr XV/175/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r., Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr 390/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.06.2008 r. zmienia się załącznik nr 1 stanowiący zestawienie rzeczowo-finansowe zadania pn.: "Badanie jakości stanu środowiska w otoczeniu szkoły" i nadaje nowe, następujące brzmienie:

L.P. Rodzaj prac - wydatków Kwota
1. Zakup projektora multimedialnego 2400,0
2. Zakup laptopa z oprogramowaniem - szt. 2 6600,0
3. Zakup zestawu do doświadczeń z elektrochemii 5000,0
R-M 14.000,0

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 01 sierpnia 2008 r. został złożony przez Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wniosek w sprawie zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego zadania pn.: "Badanie jakości stanu środowiska w otoczeniu szkoły", stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 390/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.06.2008 r.
Z uzasadnienia wniosku wynika, że zostało przeprowadzone zapytanie o cenę i uzyskano preferencyjne ceny na zakup laptopa z oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego. W związku z powyższym niniejsza uchwała wprowadza zmianę polegającą na zakupie dwóch sztuk laptopów z oprogramowaniem oraz przesunięciu kwot pomiędzy wydatkami. Całkowity koszt zadania pozostaje bez zmian.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska

data opublikowania: 2008-08-11 12:25:49
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-11 12:25:49

Strona odwiedzona 789 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.