Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

93 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 441/2008 z dnia 2008-08-08

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie oraz wykonywania kontroli i oceny realizowanych zadań.

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z PFOŚiGW w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję ds. rozpatrywania wniosków z PFOŚiGW w Gryfinie oraz wykonywania kontroli i oceny realizowanych zadań, zwanej dalej Komisją Kwalifikacyjną, w składzie:

 1. Przewodnicząca komisji - Lucyna Krzemińska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 2. Zastępca przewodniczącego komisji - Karina Osińska - Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 3. Członek komisji - Stojan Diakowski - Inspektor Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 4. Członek komisji - Magdalena Pieczyńska - podinspektor Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystki
 5. Członek komisji - Marcin Wypchło - podinspektor Wydziału Finansowo-Księgowego
§ 2.

Komisja Kwalifikacyjna pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Potrzeba powołania Komisji Kwalifikacyjnej i ustalenia trybu jej pracy wynika z zapisów § 17 oraz § 37 Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z PFOŚiGW w Gryfinie.
Głównym celem Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie a także wykonywanie kontroli i oceny realizowanych zadań.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-08-11 12:29:24
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-11 12:29:24

Strona odwiedzona 1600 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.