Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

94 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 450/2008 z dnia 2008-08-18

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2008/2009

Na podstawie § 12 zał. nr 4 i 5 oraz § 13 zał. nr 5a, § 14 zał. nr 5b i § 11 zał. nr 5c do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75; z 2007 r. Nr 35, poz. 222), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się arkusz organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2008/2009 ujmujący:

 1. w szkołach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie:
  Liczbę uczniów 1 272
  Liczbę oddziałów 46
  Tygodniową liczbę godzin ogółem, w tym: 1.972,62
  • liczbę godzin ponadwymiarowych 259,63
  • liczbę godzin na wakacie 509,14
  • liczbę godzin biblioteki 90,00
  • liczbę godzin pedagoga 44,00

  Liczbę zastępców dyrektora 2
  Liczbę kierowników szkolenia praktycznego 0,5
  Liczbę kierowników pracowni szkolnych 1
  Liczbę kierowników internatu 1
  Liczbę etatów administracji i obsługi (szkoła + internat) 28,65
 2. w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie:
  Liczbę wychowanków 35
  Liczbę grup 1
  Tygodniową liczbę godzin ogółem, w tym: 95,5
  • liczbę godzin ponadwymiarowych 4,5
  • liczbę godzin na wakacie 0,00
§ 2.
 1. Zmiany do arkusza organizacji dokonywane w formie aneksu w trakcie roku szkolnego, które nie wywołują dodatkowych skutków finansowych oraz mają zabezpieczenie w budżecie jednostki, zatwierdza Starosta.
 2. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zarządu Powiatu.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 31 ust. 6a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

Arkusz organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie został zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - pismo z dnia 30 maja 2008 r. znak: KO-I-MG-4012/73/2008.

data opublikowania: 2008-08-20 11:41:33
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 11:41:33

Strona odwiedzona 685 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.