Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

94 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 456/2008 z dnia 2008-08-18

w sprawie powołania Komisji ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

Na podstawie § 71-73 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. zmienionego uchwałą nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Komisję ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, w związku z realizacją Porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przewodniczący Komisji
  2. Marcin Wypchło - członek Komisji
  3. Ewelina Pawlukiewicz - członek Komisji
  4. Sławomir Głuszak - członek Komisji
§ 2.

Do zadań Komisji będzie należało:

 1. zinwentaryzowanie aktywów rzeczowych przekazywanych Gminie Gryfino,
 2. sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych aktywów o których mowa w pkt 1.
§ 3.

Zobowiązuje się Komisję do realizacji zadań określonych w § 2 w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r.

§ 4.

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego została powołana.

§ 5.

Obsługę techniczno-biurową zapewni Wydział Finansowo-Księgowy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

W związku z podjętą uchwałą przez Radę Powiatu w Gryfinie Nr XVI/184/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, konieczne jest powołanie Komisji, która dokona inwentaryzacji majątku ruchomego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.

data opublikowania: 2008-08-20 11:47:50
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 11:47:50

Strona odwiedzona 662 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.