Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

94 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 459/2008 z dnia 2008-08-18

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94 poz. 651) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Magdalena Pieczyńska - przewodniczący Komisji;
 2. Maciej Racinowski - członek Komisji;
 3. Andrzej Wołoszyn - członek Komisji;
 4. Arkadiusz Durma - członek Komisji;
 5. Marzena Krawczyk - członek Komisji;
 6. Sylwia Cieśla - członek Komisji.
§ 2.

Celem prac Komisji Konkursowej będzie weryfikacja i ocena oferty na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym złożonej w ramach otwartego konkursu EK/2008/07 na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 3.

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego została powołana.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała określa skład Komisji Konkursowej do oceny oferty złożonej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczno - formalna zgłoszonej oferty a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

data opublikowania: 2008-08-20 11:50:32
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 11:50:32

Strona odwiedzona 732 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.