Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

94 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 460/2008 z dnia 2008-08-18

w sprawie rozszerzenia udzielonego Pani Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.
 1. Rozszerza się udzielone Pani Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie o sprawy związane z kierowaniem osób do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.
 2. Upoważnienie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr 177/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.07.2007r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 177/2007 z dnia 03.07.2007r. upoważnił Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do załatwiania niektórych spraw w imieniu Zarządu. Upoważnienie nie obejmowało kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych. Upoważnienie takie posiada jedynie Koordynator Ochrony Zdrowia, co w przypadku jego nieobecności powoduje przedłużanie postępowań administracyjnych związanych z kierowaniem osób do w/w zakładów.

Rozszerzenie pełnomocnictwa Naczelnikowi Wydziału o możliwość kierowania osób do w/w zakładów spowoduje skrócenie czasu niezbędnego do ich załatwienia, ograniczając jednocześnie liczbę spraw kierowanych, w formie wniosków, pod obrady Zarządu Powiatu w Gryfinie i usprawni pracę wydziału.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-08-20 11:51:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 11:51:53

Strona odwiedzona 718 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.