Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

95 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 469/2008 z dnia 2008-08-26

w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, zmienionej:

 • uchwałą Nr 364/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r.,
 • uchwałą Nr 381/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2008 r.,
 • uchwałą Nr 386/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r.,
 • uchwałą Nr 410/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.06.2008 r.,
 • uchwałą Nr 436/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2008 r.,
 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 461/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.08.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 95 052,00 zł (dotacje na zadania własne (DPS), zwiększenie dochodów w miesiącu sierpniu o 80 700,00 zł, dotacje na zadania zlecone: (Ośrodki interwencji kryzysowej), zwiększenie dochodów w miesiącu sierpniu o kwotę 7 500,00 zł; (PINB), zwiększenie dochodów o kwotę 5 614,00 zł proporcjonalnie od sierpnia do grudnia; (KPPSP), zwiększenie dochodów o kwotę 1238,00 zł proporcjonalnie od września do grudnia,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 49 547,73 zł, transzę zwiększono w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 1238,00 zł, zmiany uwzględniono proporcjonalnie od września do grudnia,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 7 500,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu sierpniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 2 952,27 zł, transzę zwiększono w miesiącu sierpniu,
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 28 200,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu sierpniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o kwotę 5 614,00 zł, transze zwiększono proporcjonalnie od sierpnia do grudnia.
 2. Uchwałą Nr /2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 150 365,00 zł, dotacje na zadania własne (DPS), zwiększenie dochodów o kwotę 135 365,00 zł w miesiącu lipcu; (Ośrodki interwencji kryzysowej), zwiększenie dochodów o kwotę 15 000,00 zł w miesiącu sierpniu.
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 63 853,00 zł- transza zwiększona w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 15 000,00 zł, transza zwiększona w miesiącu sierpniu,
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 71 512,00 zł, transze zwiększone proporcjonalnie od września do grudnia.
 3. Zwiększa się transzę w miesiącu sierpniu o kwotę 100 000,00 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w miesiącu wrześniu.
 4. Zwiększa się transzę w miesiącu sierpniu o kwotę 150 000,00 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w miesiącu wrześniu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-01 14:38:23
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-01 14:38:23

Strona odwiedzona 777 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.