Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

96 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 470/2008 z dnia 2008-08-29

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 22 373,20 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 11 373,20 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 4 000,00 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 7 373,20 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 11 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 22 373,20 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 11 373,20 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 4 000,00 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 7 373,20 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 11 000,00 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, § 4120-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1 363,20 zł, § 4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2 053,33 zł, § 4410-Podróże służbowe krajowe o kwotę 583,47 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80123-Licea profilowane, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 500,00 zł, § 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 873,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 671,78 zł, § 4260-Zakup energii o kwotę 4 822,34 zł i § 4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 879,08.
 2. Wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 4060-Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 11 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4080-Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 11 000,00 zł, w związku ze złożeniem raportu przez funkcjonariusza KPPSP w Gryfinie w sprawie zwolnienia ze służby oraz nabycia przez niego praw do świadczenia rocznego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-01 14:56:46
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-01 14:56:46

Strona odwiedzona 760 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.