Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

97 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 476/2008 z dnia 2008-09-05

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Dorocie Mielniczek pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Udziela się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Dorocie Mielniczek pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. W ramach pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 można zawierać porozumienia do wysokości środków zapisanych w budżecie jednostki.
 3. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa, ustania stosunku pracy bądź z końcem realizacji projektu.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 465/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

26 sierpnia 2008 r. w drodze Uchwały Nr 465/2008 Zarząd Powiatu w Gryfinie udzielił Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W opinii obsługi prawnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dla realizacji projektu Dyrektorowi powinno zostać wydane upoważnienie imienne.

W związku z powyższym istnieje konieczność cofnięcia poprzedniego pełnomocnictwa i ponownego udzielenia Dyrektorowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Dorocie Mielniczek pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją ww. projektu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-08 13:09:00
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-08 13:09:00

Strona odwiedzona 608 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.