Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

101 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 492/2008 z dnia 2008-09-25

w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, zmienionej:

uchwałą Nr 364/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r.,
uchwałą Nr 381/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2008 r.,
uchwałą Nr 386/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r.,
uchwałą Nr 410/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.06.2008 r.,
uchwałą Nr 436/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2008 r.,
uchwałą Nr 469/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2008 r.,
- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 483/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.09.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 16 420,00 zł, dotacje na zadania zlecone: (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności), zwiększenie dochodów w miesiącu sierpniu o kwotę 5 000,00 zł; (PINB), zwiększenie dochodów o kwotę 9 357,00 zł proporcjonalnie od września do grudnia; (KPPSP), zwiększenie dochodów w miesiącu wrześniu o kwotę 2 063,00 zł.
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 2 063,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 5 000,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o kwotę 9 357,00 zł, transze zwiększono proporcjonalnie od października do grudnia.
 2. Uchwałą Nr XXI/234/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 1 028 455,64 zł: dotacje na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów o kwotę 35 000,00 zł w miesiącu listopadzie; część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększenie dochodów o kwotę 105 570,00 zł w miesiącu lipcu; dotacje na zadania własne zwiększenie dochodów w miesiącu lipcu o kwotę 86 228,64 zł, i w miesiącu sierpniu o kwotę 366 747,00 zł; dotacje z funduszy celowych zwiększenie dochodów o kwotę 145 273,00 zł w miesiącu lipcu i o kwotę 289 637,00 zł w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w miesiącu wrześniu o kwotę 2 952,27 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Domu Dziecka w Chojnie o kwotę 1 414,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju o kwotę 1 719,50 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 3 133,50 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 5 629,00 zł w miesiącu wrześniu.
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 882 699,13 zł, transze zwiększone proporcjonalnie od października do grudnia.
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 129 274,00 zł, transze zwiększone w miesiącu wrześniu o kwotę 64 637,00 zł i w miesiącu październiku o kwotę 64 637,00 zł,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 7 067,05 zł, transza zwiększona w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 12 205,03 zł, transza zwiększona w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 162,70 zł, transza zwiększona w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie kwotę 5 629,00 zł, transza zwiększona w miesiącu wrześniu.
 3. Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/220/2008 z dnia 03.07.2008 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3, zgodnie z którą łączy się budżety obydwóch szkół.
 4. Zwiększeniem transz w miesiącu wrześniu o kwotę 39 278,92 zł i w miesiącu październiku o kwotę 26.304,27 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy o kwotę 65 583,19 zł w miesiącu lipcu (I transza z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" wpłynęła we wrześniu).
 5. Zmniejszeniem transzy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 40 554,52 zł w miesiącu sierpniu (zwrot niewykorzystanych środków na wydatki), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę transzy w miesiącu wrześniu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu wrześniu o kwotę 20 000,00 zł (na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i odprawy z tyt. Zwolnień z art. 20 Karty Nauczyciela), przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w miesiącu grudniu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-29 11:49:41
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-29 11:49:41

Strona odwiedzona 783 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.