Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

102 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 498/2008 z dnia 2008-10-02

w sprawie wprowadzenia zmian dokumentu pn. "Poziom świadczonych usług i program naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie" w zakresie zadań do realizacji w latach 2008 - 2010

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;) oraz art. 19 ust. 10 i art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 175, poz. 1462; Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 186, poz. 1380; Nr 249, poz. 1831; Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219; Nr 36, poz. 226; Nr 48, poz. 320; Nr 120, poz. 818;), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę dokumentu pn. "Poziom świadczonych usług i program naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zakres zadań do realizacji w latach 2008 - 2010" polegającą na: przyjęciu zapisów zadań zgodnie z załączoną koncepcją.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

W oparciu o wymagania standardowe stawiane rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej dokonano zmian w dokumencie pn. "Poziom świadczonych usług i program naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w latach 2007 - 2010".

Powyższy dokument został przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 343/2008 z dnia 20 marca 2008 r.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa oraz z ukończeniem przygotowania dokumentacji techniczno - budowlanej zadań wynikających ze standaryzacji Domu proponuję zmianę harmonogramu realizacji programu w załączonym zakresie. Pozwoli to na spójne i właściwe ze względu na cykl robót budowlanych rozłożenie prac i nakładów finansowych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-10-03 09:17:59
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-03 09:17:59

Strona odwiedzona 684 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.