Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 504/2008 z dnia 2008-10-09

w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wynajmowania nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.
 1. Ustala się minimalne stawki czynszu najmu lokali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach przeznaczonych na cele:
  1. wynajem kuchni, stołówki oraz świetlicy na przyjęcie weselne z poprawinami - 2 200,00 zł brutto (jednorazowa opłata),
  2. wynajem hali sportowej - 60,00 zł/godz. brutto.
 2. Powyższe kwoty obejmują koszty korzystania z mediów oraz podatek VAT.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Uchwałą Nr 594/2002 z dnia 23 grudnia 2002r. Zarząd Powiatu w Gryfinie ustalił stawki minimalne dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, określone zostały minimalne stawki miesięczne lub godzinowe czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali przeznaczonych m.in. na cele:

 • dydaktyczne, szkoleniowe, kursy, konferencje itp. - 0,33 zł/godz.,
 • sal gimnastycznych i sal do ćwiczeń - 0,22 zł/godz.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach wynajmując pomieszczenia szkoły stosuje stawki wynikające z powyższej uchwały powiększając opłatę o koszty korzystania z mediów:

 • koszt wynajęcia kuchni, stołówki i świetlicy na przyjęcie weselne z poprawinami wyniósł w 2007r. 3 442,60 zł brutto,
 • koszt wynajęcia hali sportowej wyniósł 75,00 zł/godz. brutto.

Z uwagi na konkurencyjne ceny wynajmu pomieszczeń stosowane przez podmioty świadczące usługi w powyższym zakresie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, wystąpił o wyrażenie zgody na stosowanie następujących cen za wynajem pomieszczeń szkoły:

 • za wynajem kuchni, stołówki oraz świetlicy na przyjęcie weselne - 2 200,00 zł brutto,
 • za wynajem hali sportowej za godzinę - 60,00 zł/godz. brutto.

Możliwość stosowania obniżonych opłat z tytułu wynajmowania pomieszczeń szkoły, w kwotach podanych powyżej, spowoduje zwiększony popyt ze względu na konkurencyjność cen na terenie Mieszkowic i okolic.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wynajmowania pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach jest uzasadnione.

data opublikowania: 2008-10-10 14:01:08
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-10 14:01:08

Strona odwiedzona 776 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.