Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

106 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 515/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, zmienionej:

uchwałą Nr 364/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r.,
uchwałą Nr 381/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2008 r.,
uchwałą Nr 386/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r.,
uchwałą Nr 410/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.06.2008 r.,
uchwałą Nr 436/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2008 r.,
uchwałą Nr 469/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2008 r.,
uchwałą Nr 492/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.09.2008 r.,

 • - załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • - załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 501/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.10.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 10 207,00 zł, dotacje na zadania zlecone (PINB), zwiększenie dochodów w miesiącu wrześniu o kwotę 10 207,00 zł;
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa powiatowego w Gryfinie o kwotę 28 298,40 zł, transzę zmniejszono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 7 074,60 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 7 074,60 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 2 358,20 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 2 358,20 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 4 716,40 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 4 716,40 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o kwotę 10 207,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie.
 2. Uchwałą Nr 490/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.09.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 500,00 zł: dotacje na zadania zlecone (PCPR), zwiększenie dochodów w miesiącu wrześniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 500,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
 3. Uchwałą Nr 513/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 594 542,00 zł, w tym: dotacje z funduszy celowych o kwotę 4 000,00 zł, dotacje rozwojowe o kwotę 70 000,00 zł, dotacje na zadania własne o kwotę 542,00 zł, zwiększenie dochodów w miesiącu październiku; wpływy z różnych dochodów o kwotę 520 000,00 zł, zwiększenie dochodów proporcjonalnie w miesiącu listopadzie i grudniu.
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 170 000,00 zł, wzrost dochodów proporcjonalnie od października do grudnia,
  • zwiększa się dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 55 905,04 zł, zwiększenie dochodów proporcjonalnie od września do grudnia,
  • zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 55 905,04 zł, zmniejszenie dochodów od lipca do grudnia,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 694 229,01 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 70 218,63 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 94,36 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 1 896,40 zł, zwiększenie dochodów i transzy w miesiącu październiku.
 4. Uchwałą Nr 514/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 78 300,00 zł, dotacje na zadania zlecone, zwiększenie dochodów w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 78 300,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 146 050,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 1 550,00 zł, transzę zwiększono w październiku,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 68 250,00 zł, transzę zmniejszono w grudniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 79 350,00 zł, transzę zmniejszono w miesiącu listopadzie o 50 000,00 zł i w miesiącu grudniu o kwotę 29 350,00 zł.
 5. Zwiększeniem transz w miesiącu październiku, przy jednoczesnym zmniejszeniu w miesiącu listopadzie (w związku z dniami wolnymi 01.11 i 02.11) następującym jednostkom oświatowym:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 200 000,00 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 290 000,00 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - 40 000,00 zł
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie - 90 000 zł
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - 80 000,00 zł
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - 35 000,00 zł
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie - 26 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się transzę w miesiącu październiku o kwotę 50 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę transzy w miesiącu grudniu (na odprawy emerytalne).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-10-31 15:32:38
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-31 15:32:38

Strona odwiedzona 729 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.