Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

109 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 519/2008 z dnia 2008-11-19

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 200 264,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 801-Oświata i wychowanie - 264,00 zł
  • rozdział 80195-Pozostała działalność -264,00 zł
 • dział 852-Pomoc społeczna - 200 000,00 zł
  • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 200 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 278 665,99 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 095,99 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 567,99 zł
   • rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne - 264,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 264,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 200 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 200 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 75 570,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 75 570,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 78 401,99 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 831,99 zł rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 567,99 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 264,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 75 570,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 75 570,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 517/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 264,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozparzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (środki zostały wypłacone z rozdziału 80145-Komisje egzaminacyjne).
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 516/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 6430-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie).
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza i zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł. Przesunięcia w planie (dotyczą projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna- przedsiębiorcza na rynku pracy") dokonuje się w związku z błędnym zakwalifikowaniem wydatków związanych z poczęstunkiem. Dokonując kwalifikacji uznano, że wydatki związane z wyżywieniem grupy będą dotyczyły zakupu środków żywności, okazało się, że będzie to zakup usług związanych z konsumpcją.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 567,99 zł, z powodu niewykorzystania wszystkich środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na realizację zadania pn. "Badanie jakości stanu środowiska w otoczeniu szkoły" (zakupiono sprzęt po mniejszej niż zaplanowano cenie).
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze o kwotę 75 570,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym dziale i rozdziale Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponentem środków pozostaje Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-11-20 13:57:39
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-20 13:57:39

Strona odwiedzona 800 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.