Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 521/2008 z dnia 2008-11-26

w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1112), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, zmienionej:
uchwałą Nr 364/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r.,
uchwałą Nr 381/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2008 r.,
uchwałą Nr 386/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r.,
uchwałą Nr 410/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.06.2008 r.,
uchwałą Nr 436/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2008 r.,
uchwałą Nr 469/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2008 r.,
uchwałą Nr 492/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.09.2008 r.,
uchwałą Nr 515/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.10.2008 r.,

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 517/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.11.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 142 174,00 zł, w tym :
   dotacje na zadania zlecone (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększenie dochodów w miesiącu październiku o kwotę 2 000,00 zł;
   dotacje na zadania własne zwiększenie dochodów w miesiącu październiku o kwotę 135 204,00 zł i w miesiącu listopadzie o kwotę 4 970,00 zł,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 100 000,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 11 600,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 15 287,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 15 287,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
 2. Uchwałą Nr 519/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 200 264,00 zł: dotacje na zadania własne, zwiększenie dochodów w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 276 401,99 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 567,99 zł, transzę zmniejszono w miesiącu listopadzie,
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 75 570,00 zł, transzę zmniejszono w miesiącu listopadzie.
 3. Uchwałą Nr 520/2008 z dnia 26.11.2008 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 652 488,00 zł, w tym:
   dotacje na zadania własne o kwotę 629 088,00 zł zwiększenie dochodów w miesiącu listopadzie,
   dotacje na zadania zlecone o kwotę 23 400,00 zł (KPPSP- 8 400,00 zł i Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- 15 000,00 zł) zwiększenie dochodów w miesiącu listopadzie.
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 369 152,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 18 913,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 25 330,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 54 885,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 11 718,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie.
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 12 506,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 18 631,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 27 953,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 105 000,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 8 400,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu listopadzie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-11-27 14:26:00
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-27 14:26:00

Strona odwiedzona 781 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.