Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 523/2008 z dnia 2008-11-26

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie: art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92) oraz § 3 Uchwały Nr XVII/189/2008 z dnia 06.03.2008 r. Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację społeczną.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie o kwotę 68.254,01zł na zadania:

 • zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - 15.865,14 zł.
 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 4.070,00 zł;
 • finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 3.278,87 zł;
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej - 43.000,00zł;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 2.040,00zł.
§ 3

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie rehabilitacji społecznej o kwotę 68.254,01zł z przeznaczeniem na:

 • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę - 12.000,00 zł .
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o kwotę -56.254,01zł.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z niewykorzystaniem środków PFRON, na rehabilitację zawodową, których dysponentem był Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie należy dokonać ich przesunięcia na zadania w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową o kwotę 68.254,01zł na zadania:
  • zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - 15.865,14zł.
  • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 4.070,00 zł;
  • finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 3.278,87 zł;
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej - 43.000,00zł;
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 2.040,00zł.
 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadania rehabilitacji społecznej o kwotę 68.254,01zł. z przeznaczeniem na:
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę - 12.000,00 zł.
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 56.254,01zł.

data opublikowania: 2008-11-27 14:32:29
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-27 14:32:29

Strona odwiedzona 698 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.