Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

111 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 526/2008 z dnia 2008-12-04

w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 520/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 258 073,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 59 375,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 59 375,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 88 754,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 15 000,00 zł
   • rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 73 754,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 19 944,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 4 688,00 zł
   • rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 256,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 90 000,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność -90 000,00 zł"
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmiana uchwały Nr 520/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok wynika z konieczności dostosowania budżetu do struktury realizowanych zadań.

data opublikowania: 2008-12-05 13:41:51
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-05 13:41:51

Strona odwiedzona 774 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.