Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

111 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 527/2008 z dnia 2008-12-04

w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na postawie art. 67 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, zm: Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Dz. U. z 2007 r. Nr 166, poz.1172, Dz. U. Nr 176, poz.1240, Dz. U. Nr 181, poz.1290, Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1056) oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić kontrolę okresową i ocenę działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w zakresie:

 1. realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
 2. gospodarki finansowej.
§ 2

Okres objęty kontrolą- od 01.01.2008 r. do 30.11.2008 r.

§ 3

Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 09.12.2008 do 19.12.2008 r.

§ 4

Do przeprowadzenia kontroli i oceny działalności SP ZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, powołuje się Zespół działający na podstawie upoważnień, w następującym składzie:

 1. Edyta Szturo - Przewodnicząca - w zakresie określonym w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały,
 2. Jarosław Witeńko - członek - w zakresie określonym w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
§ 5

Wyniki kontroli i oceny działalności SP ZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie przedstawione zostaną Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Na podstawie art. 67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, gospodarki finansowej.

data opublikowania: 2008-12-05 13:47:23
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-05 13:47:23

Strona odwiedzona 810 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.