Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

113 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 531/2008 z dnia 2008-12-12

w sprawie powołania Komisji ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach

Na podstawie § 71-73 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. zmienionego uchwałą nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Komisję ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, w związku z realizacją Porozumienia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przewodniczący Komisji
  2. Marcin Wypchło - członek Komisji
  3. Ewelina Pawlukiewicz - członek Komisji
  4. Bogumiła Żurawiecka - członek Komisji
§ 2.

Do zadań Komisji będzie należało:

 1. zinwentaryzowanie aktywów rzeczowych przekazywanych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych aktywów o których mowa w pkt 1.
§ 3.

Zobowiązuje się Komisję do realizacji zadań określonych w § 2 w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 4.

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego została powołana.

§ 5.

Obsługę techniczno-biurową zapewni Wydział Finansowo-Księgowy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z podjętą uchwałą Nr XVIII/203/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, konieczne jest powołanie Komisji, która dokona inwentaryzacji majątku ruchomego przekazywanej jednostki.

data opublikowania: 2008-12-15 14:50:11
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-15 14:50:11

Strona odwiedzona 762 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.