Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 532/2008 z dnia 2008-12-18

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (jednolity tekst Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271) po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów miast i gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.
 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 2. W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek również w porze nocnej oraz w niedziele, w święta i dni wolne od pracy pełnią one dyżury zgodnie z ustalanym na każdy kwartał harmonogramem.
 3. Z obowiązku dyżurowania wyłączona jest Apteka "Rosa Canina" w Baniach, zlokalizowana przy ul. Grunwaldzkiej.
 4. Dyżur Aptek "Millennium" i "Aspirynka" z Chojny realizowany będzie przez Aptekę "Rodzinna" w Chojnie.
 5. W przypadku niemożności sprawowania dyżuru przez aptekę wskazaną w harmonogramie dyżurów, kierownictwo apteki zobowiązane jest do zapewnienia zastępstwa innej apteki i poinformowania o tej zmianie, z odpowiednim wyprzedzeniem Zarząd Powiatu w Gryfinie oraz kierowników wszystkich aptek objętych harmonogramem dyżurów dla danej apteki.
 6. Informacje o dyżurach aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego oraz o ewentualnych zmianach dyżurów będą podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w każdej aptece w miejscu dostępnym i widocznym dla miejscowej ludności oraz dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Powiatu.
§ 2.

Harmonogram, o którym mowa w §1 ust. 2 ustalają pomiędzy sobą na okres kwartału:

 1. Kierownicy aptek - dla aptek z miejscowości: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój. Apteki pełnią tygodniowe dyżury liczone od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
  • w dni powszednie i sobotę: do 22.00
  • w niedziele i święta: 14.00 - 22.00
 2. Kierownicy aptek - dla aptek z terenu miasta Gryfino. Apteki pełnią dyżury całodobowe w godzinach:
  • w dni powszednie i sobotę: do 8.00 dnia następnego.
  • w niedziele i święta: od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
§ 3.

Zasady przyjęte niniejszą uchwałą zastępują zasady ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu gryfińskiego określone Uchwałą Nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, zmienioną Uchwałą Nr 435/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zmienioną Uchwała Nr 659/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Gryfińskiego

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne stanowi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
W związku z rozpoczęciem działalności przez nowo otwarte apteki w Gryfinie - dwie i w Cedyni - jedna oraz objęciem harmonogramem dyżurów apteki w Moryniu, zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-23 14:09:16
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-23 14:09:16

Strona odwiedzona 793 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.