Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 535/2008 z dnia 2008-12-18

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe Gryfino

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880, z 2008 r. nr 123, poz. 803/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe Gryfino z następującymi uwagami:

 1. w ustaleniach ogólnych projektu uchwały:
  • brak jest stwierdzenia, czy na obszarze objętym planem występują lub nie występują szczególne formy ochrony przyrody w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.);
  • proponuje się dopisać: "Przewidywana działalność produkcyjna i usługowa nie może stanowić uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, w stopniu powodującym zagrożenie zdrowia ludzi lub zniszczenia środowiska".
  • proponuje się dopisać punkt dotyczący gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne: "Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych przepisami odrębnymi";
 2. w ustaleniach szczegółowych projektu uchwały:
  • w § 13 "Tereny zieleni izolacyjnej", ust. 5 "Zasady ochrony środowiska przyrodniczego" w pkt 2 jest zapis "Obowiązuje likwidowanie, zasypywanie i przekształcanie naturalnych zbiorników", winno chyba być: "Obowiązuje zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników", ponieważ w pkt 3 i 4 są zapisy o zakazie likwidacji istniejącej roślinności nabrzeżnej oraz zakazie dokonywania zmian stosunków wodnych;
  • w § 14 "Teren usługi komunikacyjnej" ust. 1 "Oznaczenie terenu" jest zapis: Dn-56/17.KS, natomiast na mapie jest oznaczenie: Dn-56/19.KS,
  • w § 16 "Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacji deszczowej" ust. 7 "Zasady obsługi inżynieryjnej" w pkt 1 jest napisane o zaopatrzeniu w wodę na cele konserwatorskie mimo, że na tym terenie nie stwierdzono takich stref.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski

data opublikowania: 2008-12-23 14:17:59
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-23 14:17:59

Strona odwiedzona 736 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.