Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

116 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 541/2008 z dnia 2008-12-31

w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1112), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, zmienionej:
uchwałą Nr 364/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r.,
uchwałą Nr 381/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2008 r.,
uchwałą Nr 386/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r.,
uchwałą Nr 410/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.06.2008 r.,
uchwałą Nr 436/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2008 r.,
uchwałą Nr 469/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2008 r.,
uchwałą Nr 492/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.09.2008 r.,
uchwałą Nr 515/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.10.2008 r.,
uchwałą Nr 521/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2008 r.,
- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 525/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.12.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 39 376,00 zł, w tym :
   • dotacje na zadania zlecone (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności-3 000,00 zł, KPPSP-10 376,00 zł) zwiększenie dochodów w miesiącu listopadzie;
   • dotacje na zadania własne zwiększenie dochodów w miesiącu listopadzie o kwotę 26 000,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zadań zleconych (składki zdrowotne-PUP) w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 26 000,80 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 10 376,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 100 000,00 zł, transzę zmniejszono w miesiącu grudniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 0,80 zł, transzę zmniejszono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 3 000,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu.
 2. Uchwałą Nr 529/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.12.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 27 708,00 zł, w tym:
   • dotacje na zadania zlecone (PCPR- pomoc dla repatriantów), zwiększenie dochodów o kwotę 21 069,00 zł w miesiącu listopadzie,
   • środki z Fundacji Rozwoju Edukacji (ZSP nr 1 w Chojnie), zwiększenie dochodów o kwotę 6 639,00 zł w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 6 639,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan dochodów (zwiększenie w miesiącu grudniu) i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 995,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan dochodów (w miesiącu grudniu) i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 500,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan dochodów (w miesiącu grudniu) i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 17 857,60 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 21 069,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu.
 3. Uchwałą Nr 530/2008 z dnia 12.12.2008 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 1 033 350,00 zł, w tym:
   • dotacje na zadania własne o kwotę 1 031 950,00 zł, zwiększenie dochodów w miesiącu listopadzie,
   • dotacje na zadania zlecone o kwotę 1 400,00 zł (składki zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) zwiększenie dochodów w miesiącu listopadzie,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 802 584,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 195 508,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 35 258,00 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu.
 4. Uchwałą Nr 534/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 28 000,00 zł (dotacje celowe od gmin powiatu gryfińskiego dla KPPSP), zwiększa się plan dochodów w grudniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 9 000,00 zł, transza zmniejszona w grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 19 000,00 zł, transza zwiększona w grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 18 000,00 zł, transzę zwiększono w grudniu.
 5. Uchwałą Nr 536/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.12.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 111 796,93 zł, w tym:
   • dotacje rozwojowe (PUP- projekt "Kobieta potrafi- szansa na realizację"), zmniejszenie dochodów o kwotę 111 140,00 zł w miesiącu listopadzie,
   • dotacje z PFOŚiGW (zadania ekologiczne), zmniejszenie dochodów o kwotę 656,93 zł w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w miesiącu listopadzie o kwotę 22 749,00 zł (subwencja oświatowa),
  • zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 299 000,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 737 722,06 Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
  • zwiększa się plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 24 000,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 810,89 zł i plan wydatków o kwotę 15 426,79 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
  • zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 7 920,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 450,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71 300,00 zł Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,
  • zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 220,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88,94 zł Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie,
  • zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 10 600,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 900,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 690,00 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o kwotę 550,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 8 300,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 600,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 140,00 zł Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 6. Uchwałą Nr 537/2008 z dnia 23.12.2008 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 25 000,00 zł (porozumienie z gminą Trzcińsko-Zdrój), zwiększenie dochodów w miesiącu grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 25 000,80 zł, transzę zwiększono w miesiącu grudniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 0,80 zł, transzę zmniejszono w miesiącu grudniu.
 7. Wnioskiem Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu grudniu o kwotę 5 399 243,14 zł (jest to suma niewykorzystanych transz od czerwca do listopada)
 8. Zmniejszeniem transzy o kwotę 876,00 zł w miesiącu maju przy jednoczesnym zwiększeniu transzy o tę kwotę w miesiącu grudniu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
 9. Zwiększeniem transzy w miesiącu kwietniu o kwotę 152 599,00 zł i zmniejszeniem transz we wrześniu- 16 147,60 zł, październiku- 32 087,00 zł, listopadzie- 32 088,00 zł i w grudniu o kwotę 72 276,40 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-01-02 12:55:56
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-02 12:55:56

Strona odwiedzona 639 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.