Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 544/2009 z dnia 2009-01-08

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007, Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008, Nr 180, poz. 1112), oraz uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2009 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w następujących kwotach:

 1. Dochody budżetu Powiatu - 61 798 106,00 zł załącznik nr 1, 3 - 15,
 2. Wydatki budżetu Powiatu - 64 298 106,00 zł załącznik nr 2, 3 - 15.
§ 2
 1. 1.Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu:
  1. 1) rozmów telefonicznych,
  2. 2) ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,
  3. 3) szkoleń organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego,
  4. 4) świadczeń pieniężnych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń refundowanych przez jednostki zewnętrzne,
  5. dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonane w poprzednich latach budżetowych przekazywane są na subkonto dochodów.
 3. 3. Jednostki budżetowe pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych powiatu przekazują na rachunek bieżący budżetu powiatu, według stanu środków na:
  1. 1) 5 dzień miesiąca - w terminie do dnia 7 danego miesiąca,
  2. 2) 25 dzień miesiąca - w terminie do dnia 28 danego miesiąca, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek opracowania układu wykonawczego budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-01-09 12:25:37
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09 12:25:37

Strona odwiedzona 783 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.