Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 551/2009 z dnia 2009-01-22

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się dysponentów budżetu Powiatu do realizacji dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem.

§ 4

Kwoty zmian w planie dochodów i wydatków, powstałe w toku wykonywania budżetu, będą wprowadzone do harmonogramu w transzach miesięcznych, w wysokościach wynikających z podziału kwoty zwiększenia (zmniejszenia) przez liczbę miesięcy pozostających do końca roku budżetowego.

§ 5

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wprowadzone do harmonogramu wydatki mające charakter jednorazowy, będą zwiększały tylko jedną transzę miesięczną.

§ 6

Zmiany harmonogramu będą następowały w okresach nie dłuższych niż kwartalne, będąc następstwem zmian wprowadzonych uchwałami zmieniającymi układ wykonawczy budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.

§ 7

Środki finansowe dla jednostek, które finansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazywane są do kwot faktycznie otrzymanych, chyba że kwota ustalona w harmonogramie jest niższa od kwoty otrzymanej dotacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek zarządu - Jerzy Miler
Członek zarządu - Jan Podleśny
Członek zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych opracowany został harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, obejmuje on prognozowane dochody jednostek w podziale na poszczególne miesiące roku oraz wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-01-23 10:37:07
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 10:37:07

Strona odwiedzona 716 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.