Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

121 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 554/2009 z dnia 2009-02-05

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 47 380,60 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 600-Transport i łączność - 47 380,60 zł
  • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 47 380,60 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 63 890,60 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 47 380,60 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 47 380,60 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 16 510,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 16 510,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 16 510,00 zł

 3. z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 16 510,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 324,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 16 186,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a gminą Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni chodnika na drodze powiatowej Nr 1407Z Cieplikowo-Tchórzno, w miejscowości Góralice. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 22 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, w § 4270-Zakup usług remontowych o kwotę 22 500,00 zł
 2. Aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a gminą Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wykorzystania kwoty 104 600,00 zł na remont dróg pozamiejskich na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24 880,60 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, w § 4270-Zakup usług remontowych o kwotę 24 880,60 zł
 3. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 324,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z brakiem środków w planie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne a nadwyżką w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 4. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 16 186,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z planowaną wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-02-06 13:56:10
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 13:56:10

Strona odwiedzona 755 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.