Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

121 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 559/2009 z dnia 2009-02-05

w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 59, poz. 369), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się cenę nieruchomości oznaczonej nr działki 51/1 o powierzchni 0,0073ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wysokości: 4 300,00 zł. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, który dla wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 22%.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXV/247/2008 z dnia 18.12.2008r. nieruchomość oznaczona nr działki 51/1, położona w obrębie 3, miasta Chojna stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego została przeznaczona do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania.

W celu ustalenia wartości w/w nieruchomości został zlecony operat szacunkowy. Wartość działki została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 4 300,00zł Koszt przygotowania działki do sprzedaży wyniósł 3 550,00zł (na przedmiotową kwotę składa się koszt podziału geodezyjnego, wyceny szacunkowej oraz ogłoszenia w prasie).

Stosownie do art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest określenie ceny nieruchomości na poziomie wyższym niż jej wartość, powiększonej o koszty przygotowania do sprzedaży.

Wartość działki wraz z kosztami wynosi 7 850,00zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów.

W związku z powyższym, cena ustalona dla działki 51/1, zostanie powiększona o podatek VAT, który dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 22%.

data opublikowania: 2009-02-06 14:09:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 14:09:16

Strona odwiedzona 643 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.