Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

124 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 566/2009 z dnia 2009-02-24

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), oraz Uchwały Nr XXVII/269/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXVII/269/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 2.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXVII/269/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, § 4270-Zakup usług remontowych o kwotę 15 000,00 zł, w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a spółką DATOR Development S.A. Poznań w sprawie odszkodowania na poczet likwidacji wyrządzonych szkód w nawierzchni ulic Jagiellońskiej i Ogrodowej, związanych ze wzmożonym transportem ciężkim prowadzonym dla potrzeb realizacji inwestycji - budowa pawilonu handlowego w Chojnie.
 2. Zwiększenia z rezerwy celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i w § 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 40 000,00 zł (dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego), w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach w sprawie przekazania Stowarzyszeniu kwoty 40 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac przygotowawczo-zabezpieczających w celu remontu tarasu w pawilonie Nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 3. Zwiększenia z rezerwy celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i w § 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 25 000,00 zł (dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego), w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju w sprawie remontu budynku Domu Pomocy Społecznej.
 4. Zwiększenia z rezerwy celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i w § 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na remont komina w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego).
 5. Zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 625,49 zł (obciążenie Gimnazjum Mieszkowice za zużyty gaz) oraz zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 1 145,08 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4160- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 770,57 zł (faktura korygująca z PGNiG za gaz), w związku z porozumieniem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania zobowiązań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 6. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu internatu przy ulicy Łużyckiej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-02-26 08:41:48
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 08:41:48

Strona odwiedzona 808 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.