Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

124 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 567/2009 z dnia 2009-02-24

w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 554/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.02.2009 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą zwiększa się:
  • plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 47 380,60 zł (dotacje celowe z gminy Trzcińsko-Zdrój na zadania własne w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów w lutym o kwotę 24 880,60 i w maju o kwotę 22 500,00 zł),
  • plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 31 194,60 zł (zwiększenie transzy w miesiącu marcu),
  • plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 16 186,00 zł (zwiększenie transzy w miesiącu marcu).
 2. Uchwałą Nr 566/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą zwiększa się:
  • plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 15 000,00 zł (odszkodowanie od firmy DATOR Development S.A. Poznań, zwiększenie dochodów w miesiącu marcu),
  • plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 625,49 zł (obciążenie Gimnazjum Mieszkowice za zużyty gaz, zwiększenie dochodów w miesiącu styczniu),
  • plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 16 625,49 zł (zwiększenie transzy w miesiącu marcu),
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 186 246,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 128 274,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w czerwcu o 104 000,00 zł, lipcu o 105 000,00 zł i w sierpniu o 105 520,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 60 000,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 68 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w październiku o 30 000,00 zł, listopadzie o 38 500,00 zł i w grudniu o 60 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu. W związku z niewykorzystaniem transzy styczniowej o 57 000,00 zł, zwiększa się o tę kwotę transzę w lutym.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 77 000,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 34 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od kwietnia do listopada o 12 300,00 zł i w grudniu o 12 600,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu. W związku z niewykorzystaniem transzy styczniowej o 25 000,00 zł, zwiększa się o tę kwotę transzę w lutym.
 6. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 91 000,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 58 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w styczniu o 49 000,00 zł, w lipcu o 32 000,00 zł, w sierpniu o 32 000,00 zł, we wrześniu o 20 000,00 zł i w październiku o 16 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu.
 7. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 28 169,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 19 493,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w styczniu o 6 477,00 zł, we wrześniu o 10 297,00 zł, w październiku o 10 296,00 zł, w listopadzie o 10 296,00 zł i w grudniu o 10 296,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu.
 8. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 21 485,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 14 864,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w październiku o 12 116,00 zł, listopadzie o 12 117,00 zł i w grudniu o 12 116,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu.
 9. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 50 000,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 50 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od czerwca do października o 20 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu. W związku z niewykorzystaniem transzy styczniowej o 37 500,00 zł, zwiększa się o tę kwotę transzę w maju.
 10. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 45 000,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w lipcu o 45 000,00 zł i w sierpniu o 30 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu. W związku z niewykorzystaniem transzy styczniowej o 5 365,00 zł, zwiększa się o tę kwotę transzę w lutym.
 11. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 30 000,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w lipcu o 30 000,00 zł i w listopadzie o 20 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu. W związku z niewykorzystaniem transzy styczniowej o 14 000,00 zł, zwiększa się o tę kwotę transzę w lutym.
 12. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 67 000,00 zł i w miesiącu marcu o kwotę 33 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w styczniu o 100 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w lutym i pochodnych od tego wynagrodzenia w marcu. Zwiększa się transzę w miesiącu lutym o kwotę 301 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w styczniu (środki na realizację projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację" wpłynęły w lutym, a nie jak planowano w styczniu).
 13. W związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie transzy w styczniu o kwotę 3 453,00 zł, zwiększa się transzę w lutym o 2 185,00 zł i w marcu o kwotę 1 273,00 zł.
 14. W związku z niewykorzystaniem przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie transzy w styczniu o kwotę 800 000,00 zł, zwiększa się o tę kwotę transzę w marcu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-02-26 08:43:14
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 08:43:14

Strona odwiedzona 616 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.