Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

125 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 570/2009 z dnia 2009-03-05

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Nowym Czarnowie za 2008 r.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z zm.: z 2002r.: Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr.113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz.2104 z zm.: Dz. U. Nr 169 poz. 1420; Dz. U. z 2006r.; Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz.1832; Dz. U . z 2007r.; Nr 88 poz.587), Zarząd Powiatu uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 r., w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Nowym Czarnowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipiszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., przywołanej wyżej jednostki zaliczane do podsektora samorządowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy, przedstawiają do dnia 28 lutego roku następnego po roku budżetowym właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki będącej samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej za rok budżetowy.

Powyższe podyktowane jest tym, że zgodnie z art.199 przywołanej ustawy Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie sprawozdanie roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki z w terminie do 20 marca roku następnego po roku budżetowym.

data opublikowania: 2009-03-06 12:13:06
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 12:13:06

Strona odwiedzona 745 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.