Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

126 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 579/2009 z dnia 2009-03-12

w sprawie wyrażenia zgody Staroście Gryfińskiemu do podpisania pełnomocnictw w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Zachodniopomorskiemu z powództwa zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie art. 32, ust. 1, art.34, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz. U. z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003r.: Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007r.: Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458) w związku z art. 60, ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej(t.j. z 2007r.Dz. U. Nr 14,poz.89 zm. z 2007r. Nr 123,poz.849, Nr 166, poz.1172, Nr 176, poz.1240, Nr 181, poz. 1290; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.100 .Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Upoważnia się Starostę Gryfińskiego do udzielenie pełnomocnictw radcom prawnym Sławomirowi Sasińskiemu oraz Janowi Gajdzie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego we wszystkich sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności wobec Dłużnika, Skarbu Państwa - Wojewody Zachodniopomorskiego w tym do:
  • podejmowania negocjacji i rozmów oraz zawierania ugód i porozumień z Dłużnikiem w przedmiocie spłaty wierzytelności.
  • reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w sprawie rozpatrywanej obecnie przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w postępowaniu do sygn. akt: IC 403/08 przed sądami wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracyjnymi, organami administracyjnymi.
  • udzielania dalszych pełnomocnictw.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, który zakończył czynności likwidacyjne w dniu 31 grudnia 2008 r. (Uchwała Nr XXIV/224/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2008 r) pozwał Skarb Państwa - Wojewodę Zachodniopomorskiego o zapłatę należności za rok 1998, kiedy to Wojewoda Szczeciński był organem założycielskim dla zakładu opieki zdrowotnej.

Powiat Gryfiński, który w roku 1999 wszedł w uprawnienia organu założycielskiego zgodnie z art. 60, ust 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 z poźn. zm.) przejął zobowiązania i należności zlikwidowanego podmiotu. Tym samym w związku z toczącym się procesem przed Sądem Okręgowym I Wydziałem Cywilnym w Szczecinie z powództwa zlikwidowanego SPZZOZ w Gryfinie Powiat Gryfiński wstąpił w miejsce zlikwidowanego podmiotu.

W związku z powyższym koniecznym staje się udzielenie pełnomocnictwa Powiatu prawnikom, którzy wcześniej posiadali pełnomocnictwo likwidatora.

Andrzej Bandurowski
Likwidator

data opublikowania: 2009-03-13 14:27:12
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 14:27:12

Strona odwiedzona 761 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.