Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

126 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 580/2009 z dnia 2009-03-12

w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z uchwałą Nr V/66/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r. Nr 46, poz. 680), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwała co następuje:

§ 1

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku 2009 w wysokości:

 1. 89,36 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 2. 103,03 zł na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,
 3. 90,83 zł na jednego ucznia szkoły policealnej.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Do zadań powiatu, wynikających z ustawy o systemie oświaty, należy udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie danego powiatu. Uchwałą Nr V/66/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom, Rada Powiatu określiła szczegółowe zasady udzielania tych dotacji, uwzględniając zapisy art. 90 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z § 2 ust. 3 i 5 w/w uchwały szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Gryfiński. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

W związku z powyższym wysokość miesięcznej dotacji dla szkół dla dorosłych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej w roku 2009, została określona odpowiednio:

 • na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego - na podstawie wydatków bieżących liceum ogólnokształcącego (rozdział 80120) funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie;
 • na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej - na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez Powiat Stargardzki.

data opublikowania: 2009-03-13 14:29:42
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 14:29:42

Strona odwiedzona 690 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.