Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

127 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 581/2009 z dnia 2009-03-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4 179,73 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 4 179,73 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 4 000,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 179,73 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4 179,73 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 4 179,73 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 4 000,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 179,73 zł
§ 2.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością wykonania prac związanych z porządkowaniem składnicy akt w Zespole Szkół Specjalnych za lata 2004-2007.
 2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne, § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 179,73 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonuje się, aby dostosować plan do rzeczywistych kwot wydatków w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-03-24 12:42:56
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 12:42:56

Strona odwiedzona 659 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.