Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 587/2009 z dnia 2009-03-26

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 578/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.03.2009 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 810,00 zł (dotacje celowe na zadania zlecone w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców, zwiększenie dochodów w marcu o kwotę 810,00),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 5 800,00 zł (zmniejszenie transzy w miesiącu grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 2 400,00 zł (zwiększenie transzy w miesiącu marcu).
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 3 400,00 zł (zwiększenie transzy w miesiącu marcu).
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 810,00 zł (zwiększenie transzy w miesiącu marcu).
 2. Uchwałą Nr 586/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 590 357,55 zł (porozumienie z ZEDO S.A. w sprawie odszkodowania z tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, zmniejszenie dochodów proporcjonalnie od marca do grudnia).
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 1 201 520,00 zł (subwencja oświatowa, zmniejszenie dochodów proporcjonalnie od marca do grudnia),
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 284,00 zł (udziały w podatkach od osób fizycznych, zmniejszenie dochodów w miesiącu marcu),
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 159,00 zł (część równoważąca subwencji ogólnej, zwiększenie dochodów w miesiącu marcu),
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 1 217,86 zł (II rata grantu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program "Uczenie się przez całe życie"- Wizyty przygotowawcze, zwiększenie dochodów w miesiącu lutym),
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 590 357,55 zł (porozumienie z ZEDO S.A. w sprawie odszkodowania z tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, zwiększenie dochodów w miesiącu styczniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 240 427,14 zł (zmniejszenie transz proporcjonalnie od kwietnia do grudnia),
  • zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 645,77 zł (zwiększenie dochodów w miesiącu marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 645,77 zł (zwiększenie transzy w miesiącu marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 40 000,00 zł (zwiększenie transzy w miesiącu marcu o kwotę 25 000,00 zł, w kwietniu o 5 400,00 zł i we wrześniu o 9 600,00 zł).
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu maju o kwotę 70 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w listopadzie o 35 000,00 zł i w grudniu o 35 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z obowiązkiem przekazania do końca maja 75 % odpisu podstawowego na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu marcu o kwotę 80 960,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w styczniu o 56 340,00 zł i w kwietniu o 24 620,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem transzy środków na realizację projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna". Zwiększa się transzę w miesiącu marcu o kwotę 16 300,00 zł, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w miesiącu lutym.
 5. Zwiększa się o kwotę 310 000,00 zł transzę w miesiącu marcu dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w lutym.
 6. Zwiększa się o kwotę 9 439,00 zł transzę w miesiącu marcu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w lutym.
 7. Zwiększa się o kwotę 4 260,00 zł transzę w miesiącu marcu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem transzy w lutym.
 8. Zwiększa się o kwotę 384 912,00 zł transzę w miesiącu marcu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w styczniu o 271,00 zł, w lutym o 96 000,00 zł (transze niewykorzystane), w kwietniu o 20 000,00 zł, w maju o 18 000,00 zł, od czerwca do listopada o 17 000,00 zł i w grudniu o 148 641,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla funkcjonariuszy.
 9. Zwiększa się o kwotę 8 854,00 zł transzę w miesiącu marcu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu o tę kwotę transz od kwietnia do grudnia. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 10. Zwiększa się o kwotę 722 836,00 zł transzę w miesiącu marcu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w lutym.
 11. Zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł transzę w miesiącu marcu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w lutym.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-03-27 13:21:34
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 13:21:34

Strona odwiedzona 662 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.