Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

129 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 588/2009 z dnia 2009-04-02

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( t.j Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92, Nr 227 poz.1505, Nr 237 poz.1652, z 2009 r. Nr 6 poz.33) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz.861, z 2003r. Nr 100, poz. 930, z 2008r. Nr 3, poz.15) oraz Uchwały Nr XXVII/265/2009 z dnia 19.02.2009 r. Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 50.000,00 zł
§ 2

Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 50.000,00zł
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych turnusami rehabilitacyjnymi i przyjętą Uchwałą Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która ustaliła kolejność przyznawania turnusów. W roku 2009 postanowiono przyznawać turnusy w następującej kolejności:

 1. Dzieci
 2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności niekorzystające z dofinansowania w roku ubiegłym
 3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności korzystające z dofinansowania w roku 2008

Obecnie przyznawane jest dofinansowanie tylko osobom niepełnosprawnym opisanym w podpunkcie 1 i 2. Na realizację tych dofinansowań już brakuje 50.000,00 zł. W związku z zapowiedziami Zarządu PFRON o dodatkowej transzy środków finansowych, które będą przekazane wg algorytmu Powiatowi Gryfińskiemu najpóźniej do czerwca 2009 r., w celu systematycznego realizowania wyżej opisanych zadań, istnieje konieczność przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami.

Proponuje się przesunięcie środków PFRON na zadania rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę - 50.000,00zł.
 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę - 50.000,00zł.

data opublikowania: 2009-04-02 15:03:54
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-02 15:03:54

Strona odwiedzona 802 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.