Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

129 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 589/2009 z dnia 2009-04-02

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2009 r. Nr 209, poz. 1316, Nr 22, poz. 120 i Nr 19, poz. 100) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Magdalena Pieczyńska - przewodniczący Komisji;
 2. Maciej Racinowski - członek Komisji;
 3. Janusz Cezary Salamończyk - członek Komisji;
 4. Marzena Krawczyk - członek Komisji;
 5. Krzysztof Rudnicki - członek Komisji;
 6. Sylwia Cieśla - członek Komisji.
§ 2

Celem prac Komisji Konkursowej będzie weryfikacja i ocena ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w zakresie turystyki w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego została powołana.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Niniejsza uchwała określa skład Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczno - formalna zgłoszonych ofert a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

data opublikowania: 2009-04-02 15:03:54
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-02 15:03:54

Strona odwiedzona 821 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.