Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 594/2009 z dnia 2009-04-24

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:
uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,
uchwałą Nr 587/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 592/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.04.2009 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 1 992 400,00 zł:
   1. dotacje celowe na zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie dochodów w marcu o kwotę 1 700,00 zł i w kwietniu o 1 700,00 zł,
   2. dotacje celowe na zadania własne w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów we wrześniu o kwotę 744 500,00 zł i w październiku o 744 500,00 zł,
   3. dotacja celowa z Gminy Mieszkowice na zadania własne w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów w lipcu o kwotę 500 000,00 zł,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 954 036,70 zł (zwiększenie transz proporcjonalnie od lipca do października),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 34 963,30 zł (zwiększenie transzy w miesiącu kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 3 400,00 zł (zwiększenie transzy w miesiącu kwietniu).
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu kwietniu o kwotę 135 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w październiku o 45 000,00 zł, listopadzie o 45 000,00 zł i w grudniu o 45 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z obowiązkiem wypłacenia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od początku roku oraz koniecznością zapłacenia za olej opałowy.
 3. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu kwietniu o 24 000,00 zł i w miesiącu maju o 17 579,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w listopadzie o 24 000,00 zł i w grudniu o 17 579,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z obowiązkiem wypłacenia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od początku roku.
 4. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu kwietniu o 20 074,00 zł i w miesiącu maju o 4 355,00 zł, w związku z niewykorzystaniem transzy marcowej o 24 429,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z obowiązkiem wypłacenia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od początku roku.
 5. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu kwietniu o 5 200,00 zł, w miesiącu maju o 9 240,00 zł, w czerwcu o 2 000,00 zł, w lipcu o 2 000,00 zł i w miesiącu sierpniu o 2 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem transzy marcowej o 20 440,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z obowiązkiem wypłacenia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od początku roku i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 6. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu kwietniu o 24 000,00 zł i w miesiącu maju o 24 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w czerwcu o 6 000,00 zł i od lipca do grudnia po 7 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z obowiązkiem przekazania 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 7. Zwiększa się o transzę w miesiącu kwietniu o kwotę 300 000,00 zł i w miesiącu maju o 412 820,09 dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem transzy w marcu o 712 820,09 zł.
 8. Zwiększa się o kwotę 645,77 zł transzę w miesiącu kwietniu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w marcu.
 9. Zwiększa się o kwotę 5 365,00 zł transzę w miesiącu kwietniu dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w lutym.
 10. Zwiększa się o kwotę 140 132,00 zł transzę w miesiącu kwietniu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w marcu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-04-30 14:44:35
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-30 14:44:35

Strona odwiedzona 801 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.